Voorwaarden en klachten

Garanties. De garantie van een orthopedische hulpmiddel bedraagt een termijn van 1 jaar. (uitgezonderd steunzolen, maximaal 6 maanden).

Controle. Nazorg is erg belangrijk ( bij gewijzigde omstandigheden of klachten). Laat daarom uw orthopedisch hulpmiddel controleren. Wij bekijken de pasvorm, de stand en het slijten van uw orthopedisch hulpmiddel, zodat we u kunnen adviseren over de noodzakelijke aanpassingen.

Klachten. OTNN doet zijn uiterste best om een goed product te leveren. Mocht u desondanks ontevreden zijn over een orthopedisch hulpmiddel dat wij hebben geleverd of suggesties willen doen om onze hulpverlening te verbeteren dan kunt u dit kenbaar maken aan onze orthopedisch technicus of schriftelijk indienen. Wij sturen u een klachtenformulier toe, binnen 2 weken behandelen wij uw klacht en zullen trachten dit naar volle tevredenheid op te lossen. Indien u zich niet kunt vinden in de aangedragen oplossing, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de SEMH, postbus 526,2400 AM Alphen aan den Rijn.

Download het Klachtenformulier (PDF, 501 kB)

Lever- en wachttijden. OTNN streeft er naar confectie artikelen direct uit voorraad te leveren. Indien niet in voorraad leveren we binnen 5 werkdagen. Voor custum-made orthopedische hulpmiddelen dient u rekening te houden met een levertijd tot aan de pasfase van gemiddeld 2 weken voor orthesen en gemiddeld 3 weken voor  prothesen dit comform afspraken volgens zorgverzekeraars. Spoedreparaties en wijzigingen worden binnen 24 uur uitgevoerd. Wachttijden kent OTNN niet, binnen 24 uur kunt u een afspraak maken.

Gewenning, training , onderhoud. Voor ieder hulpmiddel dat geleverd wordt geldt een periode van gewenning. De duur van deze periode is afhankelijk van het hulpmiddel dat is geleverd. Bij aflevering wordt u hierover geïnformeerd. Tijdens het passen en/of afleveren krijgt u instructie over het gebruik van het hulpmiddel. Raadpleeg voor informatie over het onderhoud de bij het hulpmiddel geleverde folder.

Machtiging en vergoeding. OTNN vraagt een machtiging aan via een offerte en verwijsbrief/recept van u arts. De vergoeding wordt door de zorgverzekeraar aan OTNN betaald. Indien het hulpmiddel aan u is geleverd, maar niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed ontvangt u de factuur zelf. Zie hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Aansprakelijkheid. Orthopedie Techniek Noord Nederland is verzekerd voor aansprakelijkheid, indien er calamiteiten mochten ontstaan tijdens het gebruik van uw hulpmiddel.

OTNN is een erkend lid van SEMH (www.semh.info) en is aangesloten bij Bewegingsvisie.